Fredag. 10. september 2021 

Orientering og opfordring

 

På generalforsamlingen 7. september 2021 blev det besluttet at fortsætte med svømning, motionssvømning såvel som vandgymnastik, september ud i overensstemmelse med den aktuelle svømmekalender. Så må vi se, om der tilmelder sig flere svømmere, så vi kan foretage en mildere tilpasning.

Samtidig opfordrer vi til, at svømmere, der er tilmeldt, kontakter tidligere svømmere, som de kender, til at komme i gang med svømning igen. 

Den ny og gamle bestyrelse

 

2.sept. 2021

                            ADVARSEL

På grund af meget lavt medlemsantal til efterårets svømmesæson, kan det være nødvendigt at reducere antallet af ugentlige svømmedage fra 5 til 4 eller 3 og eventuelt antal uger fra 15 til 14. Hvis det sker, vil det allerede træde i kraft i september. Det vil være mandag og/eller fredag, som har færrest svømmere, der vil blive skåret væk og uge 50.

I skal derfor følge med i ændringerne på vores hjemmeside:

ssvhobro.dk.

eller på opslag på opslagstavlen ved indgangen til omklædningsrummene, opslagstavlen i Hobro bibliotek og i Biecentret.

Situationen vil være på dagsordenen på generalforsamlingen tirsdag 7. sept. 2021 kl. 10.30 på Danhostel ved siden af Idrætscentret. Det er vigtigt at møde op, da der desuden også er valg til bestyrelsen.

 

På vegne af bestyrelsen for Seniorsvømmerne Hobro

 

                               Hobro 2. aug. 2021

Efterårssæson 2021

Alle uger 35 – 50 minus efterårsferien uge 42, i alt 15 uger.

Tider: Motionssvømning, max 25 svømmere pr. dag.

Pris: 400 kr. for 1 dag om ugen, 700 kr. for 2 og 900 kr for 3 dage om ugen.

Mandag                            13.00 – 14.00

Tirsdag                              09.00 –  10.00

Onsdag                             11.00 –  12.00

Torsdag                            12.00 – 13.00

Fredag                              13.30 –  14.30                

Tider: Vandgymnastik, max 15 svømmere pr. dag

Pris: 500 kr. for 1 dag om ugen og 900 kr. for 2 dage.

Mandag                            14.00 –15.00

Onsdag                             14.30 – 15.30

Nu mulighed for tilmelding til 2 dage om ugen, man kan dog ikke skifte dag ved mistet dag. Tilmelding efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding og betaling: Ved fremmøde første uge kontant eller på konto: 9336-0000071706. Noter navn på svømmer, art svømning og ønskede dage. Ingen betaling på mobilepay. Husk coronapas.

Nødvendig med forhåndstilmelding til vandgymnastik til: Pia Busk, torsdag og fredag kl. 10-12 på tlf. 9854 43 15. Se i øvrigt vores hjemmeside: ssvhobro.dk

OBS. Generalforsamling tirsdag 7. sept. 2021.Kl. 10.30. Mød op. Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, en er langtidssygemeldt, kassereren er er trådt ud pga. dårligt helbred. Suppleant og revisor mangler. Uden en fuldtallig og funktionsdygtig bestyrelse ingen seniorsvømmeforening. Faktisk er de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant alle på valg, men vil gerne hjælpe en nyvalgt bestyrelse i en overgangsperiode og derefter stoppe.

 

 

 

Husk at passe på hinanden !!

Sidste nyt: d. 19.01.21

Da Coronaen stadig florer i hele landet og vacinen lader vente på sig, får vi nok meget svært ved at få en forårssæson i år. Det ser ud til at februar også bliver lukket pga. smittefare.

Sidste nyt: d. 05.01.21

Da alt er lukket ned frem til den 17.01.21 forsøger vi at starte op d. 01.02.21 og tage maj mdr. med så alle får en hel sæson.

Sidste nyt: d.16.12.20

Restriktionerne som tidligere blev indført i 69 af landets kommuner, udvides nu til at gælde for samtlige kommuner. Restriktionerne er derfor også gældende for Mariagerfjord Kommune, med virkning fra onsdag den 16. december 2020 kl. 16.00.

I Mariagerfjord Kommune bakker vi naturligvis op om tiltagene og forventer de efterleves.

For Kultur og Fritidslivet betyder det følgende:

–          Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug undtages), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

–          Steder, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet lege- og badelande, idrætshaller, svømmehaller, trænings- og fitnesscentre, spillehaller og kasinoer, foreningslokaler mv.

–          Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal også holde lukket for offentligheden.

–          Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.

–          Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede.

–          Ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år må der kun være 10 personer til stede på samme sted samtidig.

 

VI HAR ÆNDRET SVØMMETIDERNE OM FREDAG til kl. 11:00

Vi ses fra uge 1. D. 07. Januar 2021 til uge 17. D 26. April

Generalforsamling = Torsdag d. 11. februar kl. 10:00 2021 er udsat.

 

Lukket for kommentarer.