HUSK GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 28.2 – 2019 KL. 15.00 I HOBRO IDRÆTSCENTER

Generalforsamling

Torsdag 28. februar 2019 kl. 15 i Hobro Idrætscenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af revideret regnskab v/kassereren
  4. På valg til bestyrelsen er:

Henning Pedersen, modtager genvalg

Pia Busk, modtager genvalg

Hanne Rohde Jensen, modtager genvalg

Valg af 1 suppleant, Forslag: Sten Lauridsen

Revisor Helen Hosbond, ønsker genvalg

Valg af revisorsuppleant ?

  1. Indkomne forslag
  2. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

  1. Foreningen giver kaffe og en rullepølsemad. Det er vigtigt at møde op, da vi skal have valg til bestyrelsen.

Husk: ingen bestyrelse, ingen seniorsvømmeforening.

Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.