Følgende hold er opret: 2021

 

 

                               Hobro 2. aug. 2021

Efterårssæson 2021

Alle uger 35 – 50 minus efterårsferien uge 42, i alt 15 uger.

Tider: Motionssvømning, max 25 svømmere pr. dag.

Pris: 400 kr. for 1 dag om ugen, 700 kr. for 2 og 900 kr for 3 dage om ugen.

Mandag                            13.00 – 14.00

Tirsdag                              09.00 –  10.00

Onsdag                             11.00 –  12.00

Torsdag                            12.00 – 13.00

Fredag                              13.30 –  14.30                

Tider: Vandgymnastik, max 15 svømmere pr. dag

Pris: 500 kr. for 1 dag om ugen og 900 kr. for 2 dage.

Mandag                            14.00 –15.00

Onsdag                             14.30 – 15.30

Nu mulighed for tilmelding til 2 dage om ugen, man kan dog ikke skifte dag ved mistet dag. Tilmelding efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding og betaling: Ved fremmøde første uge kontant eller på konto: 9336-0000071706. Noter navn på svømmer, art svømning og ønskede dage. Ingen betaling på mobilepay. Husk coronapas.

Nødvendig med forhåndstilmelding til vandgymnastik til: Pia Busk, torsdag og fredag kl. 10-12 på tlf. 9854 43 15. Se i øvrigt vores hjemmeside: ssvhobro.dk

OBS. Generalforsamling tirsdag 7. sept. 2021.Kl. 10.30. Mød op. Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, en er langtidssygemeldt, kassereren er er trådt ud pga. dårligt helbred. Suppleant og revisor mangler. Uden en fuldtallig og funktionsdygtig bestyrelse ingen seniorsvømmeforening. Faktisk er de resterende 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant alle på valg, men vil gerne hjælpe en nyvalgt bestyrelse i en overgangsperiode og derefter stoppe.

 

Lukket for kommentarer.