< tilbage 23-12-2021 - 12:00

Generalforsamling hos Seniorsvømmerne Hobro

Tirsdag den 22. februar 2022 -  kl. 10.15.

Generalforsamlingen finder sted i mødelokale 2 i Hobro Idrætscenter.

(Gå mod cafeteia og 2. dør til venstre efter toiletter)

Dagsorden efter foreningens vedtægter.

Har du/I forslag til generalforsamlingen skal de være foreningen i hænde hos formanden senest  1 uge før afholdelse af generalforsamling.

 

 

 

< Tilbage