Historien om Seniorsvømmerne Hobro

Sådan startede det hele...

Den stiftende generalforsamling foregik fredag den 26. februar 1999 i Bie Centrets hobbyrum på foranledning af aktive svømmere bla. Kirsten Libach Pedersen og Jørgen Thinggaard.
Den første valgte bestyrelse var Kirsten Libach Pedersen, Benny Ingvardsen, Børge Johnsen, Børge Boelskifte, og Birgit Qvortrup Jensen.
Billetter til svømmeaktiviteter blev dengang købt på Folkeregistret/Kassererkontoret hos Hobro Kommune.
Senere er foreningen blevet tilrettet med bla. vedtægter, således at den på lige fod med andre foreninger kunne modtage bla. lokaletilskud fra kommunen.
Foreningen får sit cvr nummer 20.9.2010.
Aktiviteterne foregik og foregår stadig i svømmehallen i Hobro Idrætscenter med
motionssvømning i eget tempo, og fra forårssæson 2018 kom vandgymnastikken med instruktør Christina Rosendal Pedersen til, og al aktivitet kan stadig afsluttes med en tur i sauna.
Medlemsskaren spænder vidt, rent geografisk er vi fordelt Hobro, Mariager, Fårup, Tjele, Hvilsom, Norup m.fl.
Vi har generalforsamling i februar hvert år.